Reklamacje
Pola oznaczone znakiem * są obowiązkowe
* w przypadku reklamacji innych niż przyjęcie towaru / wydanie towaru / usługa kurierska wpisz "nie dotyczy"
Nazwa firmy
Ulica, nr budynku
Miejscowość
Kod pocztowy
NIP
Telefon
E-mail
Należy dokładnie opisać rodzaj reklamowanego zdarzenia oraz wskazać możliwie jak najwięcej informacji umożliwiających weryfikację reklamacji po stronie magazynu
SKU
EAN
Nazwa towaru
Wartość jednostkowa towaru - na podstawie faktury zakupowej. W przypadku, gdy producentem towaru jest reklamujący, wówczas należy wskazać i udokumentować koszty odtworzeniowe 1szt towaru. W przypadku gdy odtworzenie towaru nie jest możliwe (np. końcówki kolekcji, towar hand made, ect) wówczas dopuszczalne jest przedstawienie faktury sprzedażowej
Wartość towaru objętego reklamacją
Wartość zbiorcza towaru
Inne informacje istotne z punktu widzenia reklamującego
Nazwa uprawnionego do otrzymania środków
Nazwa banku
Numer rachunku bankowego
Click or drag files to this area to upload. You can upload up to 5 files.
Zrzuty ekranu z systemów informatycznych
Click or drag files to this area to upload. You can upload up to 5 files.
Dokumentacja fotograficzna opakowania i zawartości paczki oraz samej paczki dot. reklamacji usługi kurierskiej
Click or drag files to this area to upload. You can upload up to 2 files.
Protokół szkody
Click or drag files to this area to upload. You can upload up to 2 files.
Skan faktury zakupowej lub dokumentu potwierdzającego koszty produkcji towaru, skan faktury sprzedażowej przy towarach unikalnych
Click or drag files to this area to upload. You can upload up to 2 files.
Dokument potwierdzający koszt przesyłki zafakturowany przez Altmaster - dotyczy roszczeń związanych z naliczonymi kosztami usługi kurierskiej
Click or drag files to this area to upload. You can upload up to 5 files.
Inny
Scroll to Top