top of page

Reklamacje

Reklamacje

Dziękujemy za przesłanie!

1. Rodzaj rekamownej usługi
4. Magazyn, którego dotyczy reklamacja
6. Dane adresowe składającego reklamację:
7. Dane osoby, z którą należy kontaktować się w sprawie reklamacji:
9. Dane dotyczące towaru objętego reklamacją:
bottom of page